„Stowarzyszenie Fachowiec XXI”

to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie, które działa  na rzecz zwiększania efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

2018-05-17

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • wspieranie działań szkoleniowych placówek oświatowych, wspomaganie ich przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju ustawicznego dorosłych,
  • popularyzowania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji
  • rozwijanie kreatywności wśród młodzieży oraz osób dorosłych

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Zapraszamy

REKLAMA